Canais
Portarias 2008

Portaria 001 02-01 GPG-SEPLAN - Executivo, MP e DPE

Portaria 002 09-01 GPG-SEPLAN - ALE, TJ e SEPLAN

Portaria 003 14-01 GPG-SEPLAN - TC e SEPLAN

Portaria 004 18-01 GPG-SEPLAN - Pessoal

Portaria 005 25-01 GPG-SEPLAN - SEFIN, SESDEC e SEAPES

Portaria 006 30-01 GPG-SEPLAN - DER

Portaria 007 30-01 GPG-SEPLAN - FES

Portaria 008 11-02 GPG-SEPLAN - CETAS e SEAPES

Portaria 009 12-02 GPG-SEPLAN - SEAPES

Portaria 010 14-02 GPG-SEPLAN - CGAG

Portaria 011 15-02 GPG-SEPLAN - SEDUC

Portaria 012 19-02 GPG-SEPLAN - SEPLAN

Portaria 013 21-02 GPG-SEPLAN - FES, AGEVISA E IPEM

Portaria 014 27-02 GPG-SEPLAN - AGEVISA

Portaria 015 03-03 GPG-SEPLAN - FES e AGEVISA

Portaria 016 07-03 GPG-SEPLAN - DETRAN e AGEVISA

Portaria 017 11-03 GPG-SEPLAN - SEAPES

Portaria 018 19-03 GPG-SEPLAN - SESDEC, SEDUC, FES e SEJUS

Portaria 019 25-03 GPG-SEPLAN - CGAG, FES, SEDAM e IPEM

Portaria 020 03-04 GPG-SEPLAN - FES e SECEL

Portaria 021 14-04 GPG-SEPLAN - FES e SEDES

Portaria 022 18-04 GPG-SEPLAN - SESDEC, SEAD e SEAS

 Portaria 023 08-05 GPG-SEPLAN - FITHA, FES e SECEL

Portaria 024 13-05 GPG-SEPLAN - SEDUC

Portaria 025 26-05 GPG-SEPLAN - SECEL

Portaria 026 30-05 GPG-SEPLAN - SEPLAN

Portaria 027 05-06 GPG-SEPLAN - CETAS

Portaria 028 06-06 GPG-SEPLAN - SEAPES

Portaria 029 19-06 GPG-SEPLAN - DEOSP, FES E SEAPES

Portaria 030 26-06 GPG-SEPLAN - SEPLAN, SEFIN, SEMED, FES, FHEMERON, CETAS, AGEVISA e IDARON

Portaria 031 04-07 GPG-SEPLAN - DER, SEDUC, IDARON, SEJUS e SEAD

Portaria 032 09-07 GPG-SEPLAN - FEAS e SEPLAN

Portaria 033 14-07 GPG-SEPLAN - SESDEC

Portaria 034 16-07 GPG-SEPLAN - SUPEL, SESDEC, SEJUS

Portaria 035 21-07 GPG-SEPLAN - SEPLAN e SEDAM

Portaria 036 22-07 GPG-SEPLAN - SEPLAN

Portaria 037 28-07 GPG-SEPLAN - FUNRESPOL, FES

Portaria 038 30-07 GPG-SEPLAN - FITHA, DETRAN

Portaria 039 12-08 GPG-SEPLAN - SESDEC, DETRAN, FES, SEAD

Portaria 040 15-08 GPG-SEPLAN - PGE, SUPEL, CGAG e SEDEC

Portaria 041 20-08 GPG-SEPLAN - SEDEC

Portaria 042 25-08 GPG-SEPLAN - CGAG, DETRAN e CETAS

Portaria 043 28-08 GPG-SEPLAN - FES

Portaria 044 04-09 GPG-SEPLAN - CGAG, SEPLAN, SESDEC, CETAS, FEPRAM, JUCER e SEJUS

Portaria 045 04-09 GPG-SEPLAN - SEDUC

Portaria 046 10-09 GPG-SEPLAN - FEPRAM e IPERON

Portaria 047 15-09 GPG-SEPLAN - SEPLAN, FES e AGEVISA

Portaria 048 18-09 GPG-SEPLAN - DETRAN, FES, SEDAM, SEJUS e FESPREN

Portaria 049 22-09 GPG-SEPLAN - SUPEL e SEPLAN

Portaria 050 26-09 GPG-SEPLAN - DETRAN, SEDUC e IDARON

Portaria 051 06-10 GPG-SEPLAN - IPERON

Portaria 052 08-10 GPG-SEPLAN - SESDEC

Portaria 053 13-10 GPG-SEPLAN - FES

Portaria 054 15-10 GPG-SEPLAN -  FES e CETAS

Portaria 055 20-10 GPG-SEPLAN - FES e IPEM

Portaria 056 24-10 GPG-SEPLAN - FES

Portaria 057 28-10 GPG-SEPLAN - IPERON

Portaria 058 29-10 GPG-SEPLAN - PGE, CGAG e SEJUS

Portaria 059 03-11 GPG-SEPLAN - DETRAN e SEDAM

Portaria 060 10-11 GPG-SEPLAN - CGE,SEDUC,CETAS e IPEM

Portaria 061 19-11 GPG-SEPLAN - PGE, SUPEL, DER, SESDEC, SECEL e SEAGRI

Portaria 062 12-11 GPG-SEPLAN - DETRAN, IPERON, SEAS

Portaria 063 19-11 GPG-SEPLAN - FES

Portaria 064 21-11 GPG-SEPLAN - SEAD e IPERON

Portaria 065 24-11 GPG-SEPLAN - SEFIN e SEDAM

Portaria 066 25-11 GPG-SEPLAN - CGAG, SESDEC e DETRAN

Portaria 067 25-11 GPG-SEPLAN - SEPLAN

Portaria 068 28-11 GPG-SEPLAN - SEDES

Portaria 069 05-12 GPG-SEPLAN - FUNESBOM, DETRAN, IPEM e SECEL

Portaria 070 05-12 GPG-SEPLAN - CGE, SUPEL, DER, SESDEC, FHEMERON, CETAS, AGEVISA, SEAD e SEAGRI

Portaria 071 11-12 GPG-SEPLAN - CGAG, SEPLAN, DER, SESDEC, FES, AGEVISA e IDARON

Portaria 072 16-12 GPG-SEPLAN - SEDUC, CETAS e IDARON

Portaria 073 29-12 GPG-SEPLAN - SEFIN, DETRAN e FES

Portarias nº 067 a 075 - GAB-SEPLAN - PPA 2008-2011

Portarias 074 - GPG-SEPLAN - Anexos LOA 2009 - ALE, TJ, DPE e Poder Executivo

Portarias 075 - GPG-SEPLAN - Contingenciamento 5% - ALE, TJ, DPE e Poder Executivo

Portarias 076 - GPG-SEPLAN - QDD 2009 - ALE, TJ, DPE e Poder Executivo

Publicado no site em: 30/10/2008
Autor: SEPOG